Schimbarea la Față (6 august) – Hramul Schitului Buluc

Puțină lume din Podgoria Vrancei (fostă a Putnei) mai știe astăzi că în pădurile de sub Măgura Odobeștilor, la îndemnul Sfântului Pahomie de la Gledin, acum trei secole a fost ridicat Schitul Buluc, unde se află în serviciul obștii cea mai veche biserică de lemn de la Curbura Carpaților.

Poate și mai puțină lume are cunoștință că în acest lăcaș de cult se află o valoroasă colecție de icoane și un Pomelnic scris pe lemn din 1831, din care aflăm geneza așezământului. Nimeni nu a remarcat că prima fotografie a schitului o datorăm lui Alexandru Antoniu, care a lăsat posterității și prima fotografie în care, alături de protipendada podgoriei, apare obștea așezământului.

Ctitorit de Isaia Caragea – fiul dregătorului militar Gheorghe Caragea, devenit monah cu numele de Gherasim și fondatorul Schitului Vineșești din localitatea omonimă de lângă Odobești – Schitul Buluc este până în zilele noastre locul unde de Schimbarea la Față se merge în pelerinaj la cea mai mică și cea mai veche biserică de lemn, care păstrează în bârnele seculare respirația a cel puțin 10 generații de trăitori de pe aceste meleaguri!

Ce poate fi mai frumos decât mirosul lemnului și spațiile mici ale acestui lăcaș de cult în care regăsim sufletul și manifestările artistice ale celor care s-au nevoit pe aceste locuri în anii când peste Milcov, la Dălhăuți și Poiana Mărului, Cuviosul Vasile învia tradiția isihastă răsăriteană și trimitea obște de monahi Preotului Vasile din Spinești pentru a ctitori Schitul Vrancea – Mănăstirea Valea Neagră!

Din aceste considerente, liniștea, simplitatea și echilibrul lăcașului de la Buluc pot fi cea mai frumoasă introducere în istoria creștinismului românesc.

Dr. Romeo-Valentin Muscă

Imagini preluate din Romeo-Valentin Muscă, Buluc – Schitul din Athosul românesc al Vrancei (Ediția a II-a, Focșani, 2017)

About the Author

Cultura Odobesti

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sună acum
Adresă